"Kun juorulanka Kemiöön tuli"

Kemiön Puhelinosakeyhtiö 1901-2001. Teksti Anne Bergström-Stenbäck. 2001. 136 s. Kovakantinen. ISBN 952-91-3551-3 Kaksikielinen (ruotsi/suomi).

5,00 €

Amerikafeber

Emigrationen från Kimitoön 1895-1915. Text Göran Eriksson. 2015. 223 s. Hårda pärmar. ISBN 978-952-93-6594-4 Amerikafebern drabbade Finland och Kimitoön för över hundra år sedan....

20,00 €

Amos Andersons Söderlångvik

Red. Hanna Vuorio-Wilson, Kaj Martin, Kerttu Raittila. 2021.78 s. ISBN978-951-97549-6-3.Söderlångvik Gårds resliga, vitrappade huvudbyggnad har ett färggrant förflutet. I den här boken lever vi...

25,00 €

Barken Hoppet

Berättelsen om barken Hoppet ger en glimt av resor och hamnar, livet och händelser ombord ett segelfartyg kring sekelskiftet 1800-1900. Text Bodil Söderblom 2020. 165 s. Hårda pärmar. ISBN...

37,00 €

Barnen på krängbänken

Kirjassa tapaamme Valdemarin, joka kertoo lapsuudestaan 1900-luvun alun Västanfjärdissä, jossa meri ja laivat olivat keskeinen osa elämää. Kirj. Johanna Slotte, kuv. Margareta Sjöholm. 2015....

15,00 €

Cucu & Bosmina

Teksti Eivor Lindgård, kuvat Satu Zwerver. 2019. 41 s. Kovakantinen. Esittelemme kaikille pienille maakravuille kaksi pientä vesikirppua, Cucun ja Bosminan, jotka muistuttavat meitä puhtaan veden...

22,00 €

Det mörka Åboland

I denna bok finns samlat historier om sådant som upplevts som farligt, straffbart och förbjudet. Den hör till projektet Det mörka Åboland, där man har samlat mystiska och barnförbjudna berättelser...

10,00 €

Det var en gång

Text och teckningar Maj Fagerberg.Det var en gång...en liten du! I den här boken kan du läsa om tiden innan du kom, hur det var när du äntligen var här och få veta mera om dina första år i livet...

35,00 €

Elden som förvandlades till en oxe

Mystisiä kertomuksia turunmaalta. Koonneet Helen Honkasaari, Anne Bergström ja Li Näse. Kuvitus Nanó Wallenius ja Roeland Vanheesbeke. 2018. Pehmeäkantinen. Ruotsinkielinen.

5,00 €

En stor aktör i ett litet samhälle

En stor aktör i ett litet samhälle - John Gardberg 1899-1974. Boken berättar om historikern och skolmannen som doktorerade om Kimito friherreskap och om Finlands första folkskola Tjuda pedagogi...

25,00 €

Ett skepp kommer lastat

Så snart förbudslagen trätt i kraft lade sig utländska fartyg, fyllda med sprit, för ankar utmed den finländska kusten. Skärgårdsborna kunde mot ersättning lotsa ut smugglare till de här...

36,00 €

Eugenia

Eugenia-kirja kertoo vapaaehtoisten uurastuksesta Eugenia-jahdin replikan rakentamiseksi. Kirj. Mia Smeds ja Mari Pennanen, kuvat Mats Engblom. 184 sivua. Kovakantinen. Ruotsinkielinen.

10,00 €

Falla

"Falla, huset som föll" Fallan-talon tarina 1800-luvulta tähän päivään rakennussuojelun näkökulmasta. 43 s. Pehmeäkantinen. Ruotsinkielinen. ISBN 978-952-68514-2-6

5,00 €

Flit är vårt nöje

null

15,00 €

Folkmusik från Sagalund

I anledning av den tionde Finlands svenska spelmansstämman på Kimitoön juni 1981 har Sagalunds museum låtit trycka dessa melodier av spelmännen Gustav Bohm och Adolf Wikström. Vihkonen sisältää...

3,00 €

Fornlämningar och fornfynd i Hitis utskär

Edgren, Torsten. 25 s.

3,00 €

Fångster i tidens ström I

Hembygdsforskare i Kimitobygden berättar. 2020. 255 s. Mjuka pärmar. Ruotsinkielinen. ISBN 951-99511-2-1

20,00 €

Fångster i tidens ström II

Hembygdsforskare i Kimitobygden berättar. Red. Ernst Lindroos 1991. 252 s. ISBN 952-90-2307-3 Mjuka pärmar. Ruotsinkielinen.

15,00 €

Fångster i tidens ström III

Hembygdsforskare i Kimitobygden berättar. Red. Ernst Lindroos 1995. ISBN 952-90-6892-1 238 s. Mjuka pärmar. Ruotsinkielinen.

15,00 €

Fångster i tidens ström IV

Hembygdsforskarna i kimitobygden berättar. Red. Anne Bergström-Stenbäck. 2013. 146 s. Mjuka pärmar. ISBN 978-952-93-1418-8

15,00 €

Gräsen vi lever av

Text Stefan Casta, teckningar Maj Fagerberg. 1993. 28 s. Hårda pärmar.ISBN 91-7270-768-2Gräset som växer på en äng eller i en skogskant kan vara mer än tusen år gammalt. När människan började odla...

23,00 €

Havet, minnet, slaget

Havet, minnet, slaget. Kriget 1808-09. Den här boken är ett resultat av två seminarier som hölls hösten 2008, ett i Kimito och Dragsfjärd samt ett i Nykarleby och Oravais. Historiker från...

5,00 €

Humlans blomsterbok

Den här boken är ett lekfullt och lustfyllt försök att berätta den sanna sagan om samspelet mellan humlor och blommor. Den är tänkt att kunna fungera som en första flora: den presenterar ett...

23,00 €

Kalender 2023

"Familjeliv i skärgården"Med finlandssvenska namnsdagar.

10,00 €

Kalender 2024

Föremål ur de åboländska museernas samlingar.

12,00 €

Kattliv

Boken är skriven som ett tack till katten Mirro, som hjälpte mig att uppfostra mina barn.Text Adine Törnqvist, 2010. 46 s. Mjuka pärmar.

10,00 €

Kemiön suurpitäjän historia

Kari Suistoranta ja Henrik Asplund.287 s. Kovakantinen.

5,00 €

Kemiönsaaren merikatalooki

Merenkulun historiaa viikingeistä Viking Lineen. Kirj. Juha Ruusuvuori. 29 s. Pehmeäkantinen. ISBN 978-952-94-0214-4

10,00 €

Kimitobygdens historia II

Denna del av historieverket innehåller i faksimiltryck den år 1942 utgivna delen av Kimitobygdens historia I:1 och den år 1944 utgivna Kimitobygdens historia II:1. 1982, 367 s.Hårda pärmar.

10,00 €

Kring Wrethalla

5,00 €

Kun Suomi sanoi Saanko luvan

Teksti Heikki Kahila ja Pia Kahila. 2006. 169 s. Kovakantinen. ISBN 951-20-6767-6 Saanko luvan on kirja ainutkertaisesta populaarikulttuurin lajista, suomalaisesta paritanssikulttuurista, joka...

20,00 €

Laivakoira Latte

Laivakoira Latte. S/y Sareman purjehdus pohjoisnavan ympäri.Teksti Auli Irjala, kuvitus Pive Toivonen. 2021. 85 s. Kovakantinen. Tositarinaan perustuvan matkakirjan kuvat ja piirretyt kartat...

17,50 €

Lyssna till granens susning

Dragsfjärds hembygdsförening 1962-2022.Sammanställd Jarmo Kujala, 2023.110 s. Mjuka pärmar.

25,00 €

Meren maa

Kuvia Turunmaan saaristosta. Kuvat Ritva Kovalainen ja Pekka Turunen, teksti John Björkman ja Jari Hänninen. 164 s. Kovakantinen. ISBN 978-952-9745-62-3

20,00 €

Mjölkhushållning i Åboland

Denna bok berättar om utvecklingen av boskapsskötsel och mejerihanteringen i Åboland. Text Ernst Lindroos. 1993. 200 s. Mjuka pärmar. Ruotsinkielinen.

5,00 €

Museala Vardagsrum

Lokalmuseet som mötesplats och samhällelig aktör. Text John Björkman, Victoria Nylund, Li Näse, Gunilla Sand och Katriina Siivonen. 2014. 56 s. Pehmeäkantinen. Ruotsinkielinen. ISBN...

5,00 €

Nahan jäljillä

Metsän unohdetut aarteet Teksti Hanna Nore. 2021. 304 s. Kovakantinen. ISBN 978-952-373-324-4 Teos esittelee ohjeiden kautta perinneparkituksen eri menetelmiä, työvälineet ja materiaalit....

57,00 €

Pelles nya kläder

Bilderbok av Elsa Beskow. Hårda pärmar.ISBN 978-91-638-2281-0Tidlös saga om Pelle som får nya fina kläder av fårens ull. Tillsammans med Pelle får läsarna följa med från det att ullen från ett får...

22,00 €

Petter och Lotta på äventyr

Bilderbok av Elsa Beskow. Hårda pärmar.ISBN 978-91-638-0637-7

23,00 €

Puutarhoja ja parantajanaisia

Tämä kirja on aikamatka nunnien ja kansanparantajanaisten yrttitarhoihin. Kirj. Patricia Bruun, suom. Mervi Saarenmaa. 155 sivua. Pehmeäkantinen. 2020.

29,00 €

På lärdomens stig-Opin tiellä

Juha Ruusuvuori, Carola Antskog. 1999.197 s. Mjuka pärmar, pehmeäkantinen.350 år av Kimitoskolornas verksamhet från Axel Oxenstjernas tid till nutid. Ett rikt bildmaterial och glimtar från olika...

5,00 €

Rotanloukun lapset

Kirja kertoo Valtterin ja Astridin elämästä ruukkiyhteisössä yhden vuoden aikana 1900-luvun alussa. Kirj. Johanna Slotte, kuvitus Margareta Sjöholm, suom. Jarmo Kujala. 40 sivua. Kovakantinen....

10,00 €

Ruukinkanavasta meriväyläksi

trömman kanavan historiaa 1840-luvulta nykypäiviin. Teksti Turkka Myllykylä. Tielaitoksen julkaisuja 1997. 146 s. Kovakantinen. Kaksikielinen (suomi/ruotsi). ISBN 951-726-365-1

20,00 €

Sagalund lever

Opas neuvoo, kuinka kulttuuriperinnöstä voidaan kertoa lapsille hauskasti ja helposti ymmärrettävästi. Teksti John Björkman, Li Näse, Jarmo Kujala ja Annina Ylikoski. Kuvat Ritva Kovalainen ja...

5,00 €

Sagalund, kallisarvoinen leikkikaluni

Upea, palkittu kuvateos Sagalundin museosta. Toim. Li Näse, teksti Kari Suistoranta ja Clara Puranen, kuvat Ritva Kovanen ja Pekka Turunen. 224 sivua. Kovakantinen. 2000. Kaksikielinen...

8,00 €

Sagalundin puutarha

Luettelo Vretan kansakoulun puutarha- ja huonekasveista vuonna 1895.

2,00 €

Sjöfart och Skeppsbyggeri

Sjöfart och skeppsbyggeri i Kimito, Wästanfjärd, Dragsfjärd och Hitis under hundra år.Sammanställd och utgiven av Waldemar Söderlund.2000. 113 s. Hårda pärmar.ISBN 951-98501-0-4Svartvit bildverk...

10,00 €

Stundars

Maria Österåker, Patricia Rodas. 2013.Låt oss presentera, vad Stundars museum är idag. Haluamme tässä esitellä, mitä kaikkea Stundarsin ulkoilmamuseo nykyään on.139 s. Hårda pärmar. Kovakantinen...

20,00 €

Suu nauraa, vaik syvän itkiis

Hannele Karilainen. Kemiön seudun karjalaiset r.y. 2011. Pehmeäkantinen. ISBN 978-952-92-9478-7 Suu nauraa, vaik syvän itkiis. Kemiönsaaren karjalaiset muistelevat. Kemiön seudun karjalaiset r...

20,00 €

Tant bruns födelsedag

Bilderbok av Elsa Beskow. Hårda pärmar.ISBN 978-91-638-0943-9Tant Bruns födelsedag närmar sig och Petter och Lotta förbereder ett uppträdande tillsammans med Farbror Blå. Men plötsligt är Tant...

23,00 €

Tiima, tiu, tynnyri

Tiima, tiu, tynnyri. Miten ennen mitattiin. Suomalainen mittasanakirja. Grönros, Hyvönen, Huikuri, Järvi, Kostet, Rantatupa, Väärä. Turun museokeskus 2015. Kovakantinen. ISBN...

20,00 €

Tunhamn

TUNHAMN Fem sekler i utskären.Text Malena Torvalds-Westerlund. 2009. 140 s. Hårda pärmar.Tunhamn berättar om en ögrupp i Skärgårdshavet och om en husbondesläkt av sällsynt ihärdig slag. I snart...

30,00 €

Vanitas

Vanitas on valokuvataiteilija Niclas Wariuksen meditaatio kaiken katoavaisuudesta. Kuvat Niclas Warius, essee Harri Kalha 2021. 120 s. Kovakantinen. ISBN 978-952-7226-82-7

38,00 €

Våra byar

Text Ernst Lindroos m.fl. 1999.192 s. Mjuka pärmar.Branten, Kaskärr, Labböle, Södersundvik, Träskö, Vestlax, Västermark och Östermark.

20,00 €

Våra byar II

Text Harry Törnqvist m.fl. 2003.214 s. Mjuka pärmar.Pederså, Thorsböle, Kvarnböle och Linnarnäs.

20,00 €

Åboland i sikte

Red. Anne Bergström och Anne Sjöström. 1999.95 s. Mjuka pärmar.Boken innehåller artiklar, som berör den åboländska sjöfarten, kommunikationer, naturen och åbolännigen.

5,00 €

ÅBOLÄNDSKA PORTRÄTT

ÅBOLÄNDSKA PORTRÄTT. En brokig skara personligheter ur Åbolands historia. Vi har valt ut skärgårdsbor från olika tider för att ge läsaren en uppfattning om den mångfald av yrken, personligheter...

12,00 €